:موضوعات آموزشي


آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته*


960H , D1 مقايسه کيفيت تصوير *


در دوربينهاي مداربسته تحت شبکه ONVIF *


تفاوت دوربين مداربسته تحت شبکه و آنالوگ *


هيبريدي چيست؟ DVR *


دوربين با لنز وريفوکال چيست؟ *


ضبط تصوير دوربين مداربسته در صورت قطعي برق *


آيا ميتوان از سرقت دوربين مداربسته جلو گيري کرد؟ *


در دوربين مداربسته چيست؟WDR *


چيست؟ DNR *


مقايسه دوربين هاي مداربسته برند و دوربينهاي مداربسته متفرقه *


دوربین مدار بسته مناسب پارکینگ*